… Každý by měl něčemu věřit! • Věřím, že bych měl chodit na pláž častěji…

@bagnosantamaria